Σεπ 22, 2018

Scent marketing

To Scent Marketing eίναι μια τεχνική marketing που στοχεύει να προσελκύσει τον καταναλωτή, μέσω των αισθήσεων του για να επηρεάσει τα συναισθήματα του και στη συνέχεια τη συμπεριφορά του. Η όσφρηση χρησιμοποιείται σανRead More